MTB Tour Tettenweis 1           

Tettenweis - Kreiling - Engleder - Indinger - Wollstorf - Rotthof - Unterschwärzenbach - Heinriching - Kleinhaarbach - Poigham - Gerau - Eden - Bunding - Wimpeßl - Hölzlmaier - Steinkart - Grünleiten - Erbertsöd - Großhaarbach - Lohbuckel - Holzhäuser - Tettenweis

 

NEU ab 2019 !!!